home
 
 
 
Logowanie
login:
hasło:
   
Sprawdź w serwisie
Poradnik portalu
Ciekawe linki
Serdecznie zapraszamy do współpracy z naszym portalem. Prosimy o przesyłanie do nas linków do stron internetowych związanych z tematyką osobami niepełnosprawnymi wraz z któtkim opisem. więcej...

Akty prawne
Podstawowe akty prawne, dotyczące dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych więcej...

Adresy firm i instytucji
Jeśli poszukujesz pomocy, chciałbyś się poradzić, załatwić jakąć nurtującą Cię sprawę, lub skontaktowac się z firmą, oferującą potrzebne Tobie przedmioty, skorzystaj z naszej bazy firm i instytuji, mamy tutaj sporo ważnych informacji, więcej...

Jak założyć własną firmę
Czy alternatywą dla stałego zatrudnienia może być rozpoczęcie prowadzenia działalności na własną rękę? Oczywiście, że tak. Jeśli masz dobry pomysł i duże samozaparcie powinno się Tobie udać. Zapoznaj się z zasadami rejestrowania własnej działalności gospodarczej, więcej...

Rozwój przedsiębiorczości
Przedsiębiorczość to nie jest łatwy temat, a przedsiębiorczość osób niepełnosprawnych, to z pewnością duże wyzwanie. Chcielibyśmy, abyś na bieżąco otrzymywał informacje ze świata biznesu, aby Twój biznes mógł być skuteczny, więcej...

Statystyki
Statystyki pozwalają z innej perspektywy przyjrzeć się rzeczom, z którymi często spotykamy się na codzień. Zobacz, jak wyglądają osoby niepełnosprawne "w liczbach", sprawdź, czy ty także zostałeś ujęty w naszych zestawieniach, więcej...

Rynek pracy
O tym się mówi, o tym się pisze. Zobacz co słychać na rynku pracy osób nieopełnosprawnych, z jakimi borykają się problemami, jak potrafią sobie radzić w trudnych sytuacjach. Dzięki doświadczeniom innych ty także możesz sprostać wyzwaniom, więcej...

2014-02-28

Postulujemy zmiany w ustawie!


- Przygotowaliśmy rekomendację zmian do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, i przesłaliśmy ją do Pana Posła Marka Plury. Mamy nadzieję, że podczas sejmowych prac Podkomisji stałej do spraw osób niepełnosprawnych nasze sugestie będą uwzględnione - mówi Alicja Badetko, animator Śląskiego Forum Osób Zaangażowanych w Aktywizację Społeczno-Zawodową Osób z Niepełnosprawnością, działającego w ramach międzynarodowego projektu „Ponad granicami walczymy z barierami”.


Członkowie Forum wnioskują, że należy wprowadzić niewielkie, acz znaczące, zmiany ustawowe dla skuteczniejszego funkcjonowania w naszym kraju systemu aktywizacji społeczno-zawodowej niepełnosprawnych. Ich rekomendacje zgodne są z aktami prawnymi, które obowiązują na terenie Polski.

- Proponujemy między innymi zmianę w zapisie Art. 10a. Pkt 1, który dotyczy zdefiniowania Warsztatu Terapii Zajęciowej. Według nas powinien on brzmieć: „Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia”. Sugerujemy, by dopisać, że „Do warsztatów mogą zostać skierowane osoby niepełnosprawne, zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności” – objaśnia Alicja Badetko.

Ponadto według inicjatorów zmian, wskazane w ustawie formy aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, czyli: Warsztat Terapii Zajęciowej oraz turnusy rehabilitacyjne, warto poszerzyć o dodatkowe pozycje takie jak: wsparcie tych osób przez asystentów osób niepełnosprawnych i trenerów pracy. Trzeba umożliwić tej grupie społecznej udział w formach aktywizacyjnych np.: wolontariacie, stażach i praktykach, oraz w programach promujących mieszkania chronione i mieszkania treningowe. Dzięki temu niepełnosprawni będą mogli próbować żyć podobnie jak osoby pełnosprawne. Nadto takie działanie zdecydowanie lepiej wpłynie na ich postrzeganie siebie i roli, jaką odgrywają w danej społeczności.
- Oczywiście ważne jest sprecyzowanie zadań asystenta osoby niepełnosprawnej i trenera pracy. Chcielibyśmy, aby ten pierwszy towarzyszył osobie z niepełnosprawnością w pokonywaniu różnych barier utrudniających jej pełny i skuteczny udział w życiu społecznym. Natomiast trener pracy to ktoś, kto udziela pomocy i wsparcia osobom z niepełnosprawnością w ich powrocie na rynek pracy oraz podjęciu i utrzymaniu przez nie zatrudnienia – dodaje nasza rozmówczyni.
Inne postulowane zmiany dotyczą formuły Warsztatu Terapii Zajęciowej, który niepełnosprawnym powinien również umożliwiać zdobywanie doświadczenia zawodowego właśnie przez ich udział w terapii na stanowisku pracy, praktykach, stażach. Dlatego w obowiązujących aktach prawnych należy jasno wskazać, że uczestnicy warsztatów mogą być kierowani przez WTZ np. na staże, nie tracąc przy tym statusu jego uczestnika.
Członkom Forum zależy, aby rozszerzony i uściślony został Art. 26 d pkt 1. dotyczący dofinansowania ze środków PFRON zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy. - Obecnie ustawodawca wskazuje na szeroko rozumianego pracownika niepełnosprawnego; a nam zależy na uściśleniu stopnia niepełnosprawności: umiarkowanego lub znacznego. Poza tym w ustawie wskazane jest, że pracodawca może, ale nie musi otrzymać zwrot wspomnianych pieniędzy. A co za tym idzie, według nas, wspomniany zapis nie jest jednoznaczny – mówi Alicja Badetko.
Wreszcie inicjatorzy zmian chcieliby, aby Warsztat Terapii Zajęciowej miał możliwość wydatkowania środków, które pochodzą ze sprzedaży wytworzonych u siebie produktów, zgodnie z decyzjami własnej Rady Programowej.
Sporo emocji wśród uczestników Forum wywołuje również ustawowa definicja niepełnosprawności. Zgodnie z nią, patrząc przez pryzmat zdolności lub niezdolności do pracy, odmawia się niepełnosprawnym możliwości zatrudnienia w sytuacji, kiedy oni chcą i mogą wykonywać proste zadania. A to spełnia wszystkie przesłanki dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. Na te osoby patrzy się poprzez zapis w orzeczeniu o niepełnosprawności, a nie role społeczne, jakie z pewnością mogą pełnić w społeczeństwie. Taka ocena niezgodna jest także z Konwencją dot. osób niepełnosprawnych, która przyjęta została przez ONZ i podpisana przez Polskę 30 marca 2007 roku.

Rekomendacje powstały w ramach realizacji kolejnego etapu międzynarodowego projektu „Ponad granicami walczymy z barierami”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie Partnerami MOST-u są Stowarzyszenia: „Nadzieja” z Rudy Śląskiej i „Razem” z Rybnika oraz Gesellschaft für Soziale Dienstleistungen Essen mbH z Nadrenii Północnej-Westfalii.

Natomiast Członkami Forum są osoby zarządzające szczególnie na Górnym Śląsku wybranymi placówkami aktywizującymi społecznie i zawodowo osoby z niepełnosprawnością intelektualną intelektualnie oraz przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji pracujących na rzecz osób z niepełnosprawnością na tym terenie.

Więcej na temat Forum oraz projektu na www.ponadgranicami.org
MOST

Źródło: Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych "MOST"
-
Projekt dofinansowany przez
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczościwww.parp.gov.pl
Czy uważasz, że powstanie tego serwisu było dobrym pomysłem?
 tak
 nie
 nie wiemZobacz wyniki

Czy portal się podoba?
 Tak
 Nie
 Nie mam zdaniaZobacz wyniki

Czy portal BezBarier.pl powinien mieć zasięg ogólnopolski?
 Tak
 Nie
 Nie wiemZobacz wyniki

O portalu  |   Forum   |   Dla pracowników  |   Dla pracodawców  |   Organizacje  |   Administracja  |   Polityka prywatności  |   Home  |  
© BTC Sp. z o.o., 2003-2008, Wszelkie prawa zastrzeżone.