home
 
 
 
Logowanie
login:
hasło:
   
Sprawdź w serwisie
Poradnik portalu
Ciekawe linki
Serdecznie zapraszamy do współpracy z naszym portalem. Prosimy o przesyłanie do nas linków do stron internetowych związanych z tematyką osobami niepełnosprawnymi wraz z któtkim opisem. więcej...

Akty prawne
Podstawowe akty prawne, dotyczące dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych więcej...

Adresy firm i instytucji
Jeśli poszukujesz pomocy, chciałbyś się poradzić, załatwić jakąć nurtującą Cię sprawę, lub skontaktowac się z firmą, oferującą potrzebne Tobie przedmioty, skorzystaj z naszej bazy firm i instytuji, mamy tutaj sporo ważnych informacji, więcej...

Jak założyć własną firmę
Czy alternatywą dla stałego zatrudnienia może być rozpoczęcie prowadzenia działalności na własną rękę? Oczywiście, że tak. Jeśli masz dobry pomysł i duże samozaparcie powinno się Tobie udać. Zapoznaj się z zasadami rejestrowania własnej działalności gospodarczej, więcej...

Rozwój przedsiębiorczości
Przedsiębiorczość to nie jest łatwy temat, a przedsiębiorczość osób niepełnosprawnych, to z pewnością duże wyzwanie. Chcielibyśmy, abyś na bieżąco otrzymywał informacje ze świata biznesu, aby Twój biznes mógł być skuteczny, więcej...

Statystyki
Statystyki pozwalają z innej perspektywy przyjrzeć się rzeczom, z którymi często spotykamy się na codzień. Zobacz, jak wyglądają osoby niepełnosprawne "w liczbach", sprawdź, czy ty także zostałeś ujęty w naszych zestawieniach, więcej...

Rynek pracy
O tym się mówi, o tym się pisze. Zobacz co słychać na rynku pracy osób nieopełnosprawnych, z jakimi borykają się problemami, jak potrafią sobie radzić w trudnych sytuacjach. Dzięki doświadczeniom innych ty także możesz sprostać wyzwaniom, więcej...

2011-09-16

Infomat-e zmieni nasze życie

W lipcu 2011 r. w dwóch śląskich urzędach miast – w Katowicach i Chorzowie
– uruchomione zostały pilotażowo kioski informacyjne wyposażone w system informacji publicznej infomat-e. Ułatwią one osobom niepełnosprawnym załatwianie spraw urzędowych. Unikatowe w skali światowej rozwiązanie zostało opracowane przez katowicki Instytut Technik Innowacyjnych EMAG i będzie testowane co najmniej do końca sierpnia.

Dlaczego opracowano infomat-e?

W Polsce żyje ok. 6 mln niepełnosprawnych, z czego około 1 mln ma dysfunkcje narządów wzroku i słuchu. Oprócz barier natury urbanistycznej, architektonicznej
i technicznej osoby takie spotykają się z wieloma innymi przeszkodami, które niejednokrotnie wykluczają je z życia społecznego.
Problemy osób głuchych są bardzo często bagatelizowane, gdyż na ogół sądzi się, że mogą one swobodnie posługiwać się słowem pisanym. Tymczasem bardzo często ludzie głusi od urodzenia nie potrafią pisać ani czytać, lub mają z tym poważne problemy. Dlatego zastosowanie ich podstawowego i naturalnego środka komunikacji, jakim jest język migowy, jest tak ważne. Podobnie przedstawia się problem osób niewidomych lub słabo widzących, jednak tutaj podstawowym środkiem komunikacje jest głos oraz alfabet Braille'a. Obie grupy – zarówno osób z dysfunkcjami narządów słuchu, jak i wzroku borykają się z problemami komunikacyjnymi przy okazji załatwiania spraw życiowych w instytucjach publicznych takich jak urzędy czy banki. Obecnie wszelkiego rodzaju instytucje (nie tylko o charakterze publicznym) w realizowaniu zadań wykorzystują systemy informatyczne, jednak cechuje je brak rozwiązań (tak technicznych, jak i organizacyjnych), pozwalających osobom niewidzącym i niesłyszącym na swobodne załatwianie spraw urzędowych. Od niedawna można zauważyć rosnącą tendencję do zatrudniania pracowników znających język migowy lub przeszkalania pracowników w tym zakresie, jednak mimo zauważalnej tendencji, są to wciąż praktyki rzadkie. W przypadku osób niewidomych brak odpowiednio przygotowanej informacji (zawierającej m.in. zestaw wskazówek jak poruszać się po budynku, by dotrzeć do właściwego miejsca, gdzie dana sprawa jest rozpatrywana) uniemożliwia samodzielne załatwienie sprawy. Sprawia to, że osoby z dysfunkcjami narządów słuchu i wzroku w kontaktach z instytucjami publicznymi stały się grupą społecznie wykluczoną.
Nie istniały dotąd również rozwiązania zintegrowane, które mogłyby wspierać osoby z każdym rodzajem niepełnosprawności. Właśnie dlatego specjaliści Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, przy współpracy z kilkoma firmami i instytucjami, podjęli się, w ramach projektu badawczego rozwojowego, opracowania narzędzia, które pomogłoby zmienić ten stan rzeczy.
Twórcy rozwiązania na wszystkich etapach prowadzonych prac przeprowadzili konsultacje ze środowiskiem przyszłych użytkowników. Poznano dzięki temu problemy
i oczekiwania niepełnosprawnych, sformułowano założenia konstrukcyjne i zweryfikowano funkcjonalność systemu.
Budowa systemu wspierana była przez Polski Związek Głuchych oraz Polski Związek Niewidomych, których śląskie oddziały uczestniczyły w konsultacjach, konstruowaniu założeń konstrukcyjnych i weryfikacji funkcjonalności projektu, a obecnie uczestniczą w jego testowaniu i walidacji.
– Efektem projektu jest prototyp testowany właśnie w Chorzowie i Katowicach. Badania funkcjonalne mają sprawdzić działanie systemu w warunkach rzeczywistych – mówi Adam Piasecki, kierownik Centrum Naukowo-Badawczego Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG i kierownik projektu.
– Zależy nam zwłaszcza na przebadaniu oprogramowania oraz mechanizmów komunikacyjnych. Chcemy też poddać infomat-e ocenie użytkowników, dlatego na kioskach umieszczone zostały ankiety pozwalające na przekazanie opinii. Sugestie i propozycje można przekazać również za pośrednictwem strony www.infomat-e.pl poprzez formularz w zakładce "Kontakt".

Czym jest infomat-e?

W dużym skrócie – to kompleksowe rozwiązanie sprzętowo-informatyczne, składające się z autorskiego oprogramowania oraz manipulatora, które umożliwiają udostępnianie informacji zarówno osobom w pełni sprawnym, jak i użytkownikom niewidzącym oraz niesłyszącym. Innowacja zawiera nowatorskie rozwiązania z zakresu translacji języka polskiego na język migowy, animacji wirtualnych postaci i modułu rozpoznawania mowy. Dzięki nim, a także odpowiednio przygotowanym zestawom informacyjnym, użytkownicy – w tym także osoby z dysfunkcjami wzroku i słuchu – mogą uzyskiwać informacje na temat spraw administracyjnych, urzędowych czy życiowych. System dedykowany jest instytucjom pełniącym zadania publiczne oraz organizacjom pragnącym dotrzeć z informacją do szerokiego grona odbiorców. Może być stosowany
w sklepach galeriach handlowych, muzeach, bibliotekach, domach kultury, placówkach pocztowych i bankowych, na lotniskach, dworcach, szkołach wyższych, urzędach
i instytucjach administracji publicznej.

Jak działa infomat-e?

Użytkownik, aby uzyskać niezbędne mu informacje, może komunikować się z urządzeniem za pomocą interaktywnego menu (interfejs komunikacyjny uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych) lub wydawać komendy głosem. Dostęp do informacji możliwy jest przez kiosk informacyjny z ekranem dotykowym, przeglądarkę internetową lub komunikator internetowy, system dialogowy eSay, a także telefon komórkowy wyposażony w Bluetooth. System prezentacji informacji jest zgodny z zaleceniami WCAG (Wytycznymi Dotyczącymi Ułatwień Dostępu do Zawartości Sieci). Odpowiedzi, w języku naturalnym i miganym (System Językowo-Migany) wyświetlane są na ekranie oraz głośno odczytywane przez syntezator mowy. W razie potrzeby infomat-e pozwoli na uzyskanie połączenia telefonicznego z osobą właściwą do załatwienia danej sprawy.
A jakie informacje może przekazywać infomat-e? To uzależnione jest tylko od specyfiki instytucji czy firmy, która zdecyduje się go wdrożyć oraz potrzeb przyszłych użytkowników. Zdobycie kompleksowych, a równocześnie zrozumiałych informacji o wymaganych procedurach załatwiania dowodu osobistego, dostępności książki w katalogu bibliotecznym, prezentowanym w muzeum dziele sztuki lub godzinie odjazdu pociągu to tylko niektóre z przykładów.

Dlaczego infomat-e jest wyjątkowy?

Nie istniały dotąd rozwiązania zintegrowane, które mogłyby wspierać osoby z każdym rodzajem niepełnosprawności (a równocześnie dostępne dla użytkowników bez dysfunkcji). Nowatorstwo systemu infomat-e wynika również z zastosowania rozwiązań z zakresu translacji języka polskiego na język migowy - problem ten nie został kompleksowo rozwiązany w żadnym kraju na świecie. Kolejnym olbrzymim atutem rozwiązania jest możliwość integracji oprogramowania i manipulatora z kioskami informacyjnymi innych producentów.

Finansowanie

Projekt badawczo-rozwojowy, którego efektem jest opracowane rozwiązanie został sfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach 9. konkursu na projekty badawczo-rozwojowe. Część prac związana z powstaniem systemu dialogowego eSay – komponentu programowego systemu infomat-e, finansowana była ze środków własnych Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG.

Twórcy i instytucje współpracujące przy realizacji projektu

W prace badawcze zaangażowane były następujące podmioty:

1. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG – wnioskodawca projektu, właściciel wyników projektu, wykonawca prac badawczych w zakresie funkcjonalności audio-wizyjnej, wykonawca oprogramowania systemu, integrator modułów składowych systemu.
2. W zakresie modułu syntezy mowy firma IVONA Software – dostawca syntezatora mowy IVONA.
3. W zakresie modułu analizy mowy firma PrimeSpeech – dostawca komponentu pozwalającego na analizę głosu.
4. W zakresie modułu tłumaczącego teksty w języku polskim na polski język migowy Instytut Informatyki Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej.
W budowie prototypowej wersji systemu informacyjnego INFOMAT-E wykorzystano wyniki projektów badawczych realizowanych w Instytucie Informatyki Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, których celem było opracowanie systemu Thetos, tłumaczącego teksty w języku polskim na język migowy.
5. W zakresie oprogramowania obsługującego gesty złożone i weryfikacji poprawności tłumaczenia w warstwie lingwistycznej i multimedialnej firma PROGRES.
6. W zakresie opracowania projektu technicznego i prototypu manipulatora firma EMAG Serwis.
7. Urzędy Miasta w Katowicach i Chorzowie.
8. Polski Związek Głuchych oraz polski Związek Niewidomych, których śląskie oddziały uczestniczyły w konsultacjach, konstruowaniu założeń konstrukcyjnych i weryfikacji funkcjonalności projektu, a obecnie uczestniczą w jego testowaniu i walidacji.

Projekcja wdrożenia

W samej tylko Polsce ok. 1 mln obywateli jest dotkniętych dysfunkcjami narządów wzroku lub słuchu i wszyscy oni stanowią potencjalnych docelowych użytkowników proponowanego rozwiązania. Co więcej z systemu infomat-e bez przeszkód korzystać mogą użytkownicy pełnosprawni. Szacuje się, że produkt znajdzie zastosowanie w urzędach miast i innych jednostkach samorządowych, bibliotekach, muzeach i galeriach, na lotniskach i dworcach, w szpitalach i przychodniach, przedsiębiorstwach komunikacyjnych, urzędach pracy, szkołach wyższych. Kioski informacyjne w wielu firmach i instytucjach są coraz powszechniejszym standardem, a w miarę rozwoju funkcjonalności tego typu urządzeń, zapotrzebowanie na nie z pewnością będzie wzrastać.
Podobnie wygląda sytuacja na rynkach zagranicznych. Prezentowany produkt może być z łatwością wyposażony w dodatkowe wersje językowe co czyni go idealnym produktem eksportowym. W najbliższej przyszłości planuje się rozpoczęcie działalności promocyjnej związanej z systemem infomat-e na rynkach europejskich. Aktualnie opracowywany jest w tym celu zakres informacyjny systemu infomat-e w języku angielskim dla portu lotniczego.

Czekają z niecierpliwością, czyli opinie o systemie infomat-e

Realizowany przez Państwa projekt ma szansę na poprawę jakości życia znacznej części naszego społeczeństwa (…), która ze względów technicznych lub przeszkód innej natury, ma utrudnione, lub wręcz uniemożliwione wykonywanie obowiązków i korzystanie z praw publicznych. Wiele w ostatnich latach mówi się o usuwaniu barier natury urbanistycznej czy architektonicznej, jednak nie możemy zapominać, że nie są one jedynymi powodami społecznego wykluczenia osób niepełnosprawnych. Inną kategorią przeszkód tego typu są utrudnienia natury administracyjnej w instytucjach o charakterze publicznym.(…). Infomat-e jest rozwiązaniem, na które osoby niepełnosprawne czekają z niecierpliwością.

Pełnomocnik Prezydenta Katowic ds. osób niepełnosprawnych

Jesteśmy przekonani, że rezultatem projektu będzie uzyskanie rozwiązania ułatwiającego osobom niepełnosprawnym załatwianie przez nich spraw życiowych. proponowane w projekcie rozwiązania są zgodne z polityką Unii Europejskiej zapobiegania wykluczeniu społecznemu i odpowiadają na społeczne zapotrzebowanie w tym zakresie.

Wydział Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Chorzów

Doceniamy podjęte przez realizatorów projektu próby opracowania urządzenia, które powszechnie dostępne może wpłynąć na zmianę sytuacji osób niesłyszących. Niezwykle istotny jest fakt, że specjaliści Instytutu Technik Innowacyjnych do prac projektowych zapraszają przedstawicieli środowiska osób niesłyszących, co pozwala na właściwe sformułowanie założeń funkcjonalności systemu.

Polski Związek Głuchych Zarząd Oddziału Śląskiego w Katowicach

Dzisiejsze otoczenie jest nieprzyjazne dla osób z wadami wzroku. Infomat-e to kolejny krok na drodze usamodzielnienia się takich osób i pozbawieniu ich stygmatu „gorszych obywateli”.
Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski

Zapraszamy na seminarium !

Projektowi infomat-e poświęcone będzie seminarium „Zwiększenie dostępności informacji publicznej w systemie informacji publicznej dla osób z dysfunkcjami narządów wzroku i słuchu INFOMAT-E”, które odbędzie się 21 września 2011 r. w siedzibie Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG (Katowice, ul. Leopolda 31). Wezmą w nim udział przedstawiciele środowiska osób niepełnosprawnych, samorządów, firm i instytucji zainteresowanych wdrożeniem systemu informat-e oraz naukowcy. Serdecznie zapraszamy.
Więcej informacji o projekcie infomat-e:
• ADAM PIASECKI, kierownik projektu, kierownik Centrum Naukowo-Badawczego Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, tel. tel. + 48 (32) 2007-805, faks. + 48 (32) 2007-803, e-mail: a.piasecki@emag.pl
• www.infomat-e.pl

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Instytut badawczy kategorii 1. zajmujący się kompleksowym opracowywaniem oraz wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów i technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych oraz ekspertyz w zakresie: elektrotechniki, automatyki, łączności, informatyki, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę tę uzupełniają: Centrum Badań i Certyfikacji z Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej posiadające akredytacje PCA, badania specjalistyczne, usługi serwisowe, szkolenia, wydawnictwa - własne czasopismo naukowo-techniczne oraz monografie.

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, aparatury, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Realizator krajowych projektów badawczych, programów badawczych Unii Europejskiej, programów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych UE oraz projektów celowych. Partner instytutów i katedr krajowych oraz zagranicznych wyższych uczelni. Uczestnik sieci naukowych, klastrów i innych przedsięwzięć o podobnym charakterze, organizator konferencji i seminariów naukowych (w tym m.in. konferencji EMTECH).

KONTAKT: Waldemar Cichoń,specjalista ds. public relations, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, 40-189 Katowice, ul. Leopolda 31, tel. (32) 2007-637, faks (32) 2007-701, w.cichon@emag.pl, www.emag.pl

Źródło: Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
Projekt dofinansowany przez
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczościwww.parp.gov.pl
Czy uważasz, że powstanie tego serwisu było dobrym pomysłem?
 tak
 nie
 nie wiemZobacz wyniki

Czy portal się podoba?
 Tak
 Nie
 Nie mam zdaniaZobacz wyniki

Czy portal BezBarier.pl powinien mieć zasięg ogólnopolski?
 Tak
 Nie
 Nie wiemZobacz wyniki

O portalu  |   Forum   |   Dla pracowników  |   Dla pracodawców  |   Organizacje  |   Administracja  |   Polityka prywatności  |   Home  |  
© BTC Sp. z o.o., 2003-2008, Wszelkie prawa zastrzeżone.