home
 
 
 
Logowanie
login:
hasło:
   
Sprawdź w serwisie
Poradnik portalu
Ciekawe linki
Serdecznie zapraszamy do współpracy z naszym portalem. Prosimy o przesyłanie do nas linków do stron internetowych związanych z tematyką osobami niepełnosprawnymi wraz z któtkim opisem. więcej...

Akty prawne
Podstawowe akty prawne, dotyczące dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych więcej...

Adresy firm i instytucji
Jeśli poszukujesz pomocy, chciałbyś się poradzić, załatwić jakąć nurtującą Cię sprawę, lub skontaktowac się z firmą, oferującą potrzebne Tobie przedmioty, skorzystaj z naszej bazy firm i instytuji, mamy tutaj sporo ważnych informacji, więcej...

Jak założyć własną firmę
Czy alternatywą dla stałego zatrudnienia może być rozpoczęcie prowadzenia działalności na własną rękę? Oczywiście, że tak. Jeśli masz dobry pomysł i duże samozaparcie powinno się Tobie udać. Zapoznaj się z zasadami rejestrowania własnej działalności gospodarczej, więcej...

Rozwój przedsiębiorczości
Przedsiębiorczość to nie jest łatwy temat, a przedsiębiorczość osób niepełnosprawnych, to z pewnością duże wyzwanie. Chcielibyśmy, abyś na bieżąco otrzymywał informacje ze świata biznesu, aby Twój biznes mógł być skuteczny, więcej...

Statystyki
Statystyki pozwalają z innej perspektywy przyjrzeć się rzeczom, z którymi często spotykamy się na codzień. Zobacz, jak wyglądają osoby niepełnosprawne "w liczbach", sprawdź, czy ty także zostałeś ujęty w naszych zestawieniach, więcej...

Rynek pracy
O tym się mówi, o tym się pisze. Zobacz co słychać na rynku pracy osób nieopełnosprawnych, z jakimi borykają się problemami, jak potrafią sobie radzić w trudnych sytuacjach. Dzięki doświadczeniom innych ty także możesz sprostać wyzwaniom, więcej...

Telepraca - szansą dla niepełnosprawnych

Niejednokrotnie są wykształceni, kreatywni i pełni inicjatywy. Mimo tego nie mogą znaleĽć zatrudnienia. Niepełnosprawni- bo o nich mowa - jeszcze niedawno skazani byli na bezrobocie. Ostatnio sytuacja zaczyna się zmieniać na lepsze. Dzięki telepracy, osoby niepełnosprawne mogą poczuć się pełnowartoPciowymi członkami społeczeństwa.

Telepraca to forma pracy, której wykonywanie nie zmusza do ciągłego przebywania w zakładzie pracy. To właPnie ta cecha telepracy otworzyła niepełnosprawnym drzwi do zakładu pracy. Miejscem pracy może być pokój we własnym domu, którego wyposażenie w odpowiedni sprzęt umożliwi pracę. Komputer, modem lub fax, czy telefon stają się narzędziami pracy telepracownika.

Telepraca umożliwia wykonywanie niemalże wszystkich obowiązków biurowych tj.: tłumaczeń, opracowań projektów graficznych, pisania i redagowania tekstu, sporządzania baz danych, prowadzenia marketingu, a nawet administrowania siecią komputerową. Praca z wykorzystaniem komputera, modemu i Internetu, bez koniecznoPci opuszczania domu, jest pierwszą w dziejach ludzkoPci tak ogromną szansą dla inwalidów ruchu, którym bariery architektoniczne uniemożliwiają normalną egzystencję w społeczeństwie i wykorzystywanie z trudem zdobytej wiedzy.

Niektóre systemy pracy zdalnej stworzono specjalnie dla osób niepełnosprawnych. Jednak, generalnie system pracy zdalnej powstał po to, aby zaspokoić potrzeby pracodawców, dopiero w dalszej kolejnoPci miał służyć pracownikom. Dostrzeżono również potencjalne korzyPci jakie niosła telepraca w stosunku do osób niepełnosprawnych. Na całym Pwiecie, jak również w Polsce, powstają organizacje, które swoją pracą przyczyniają się do pomocy niepełnosprawnym w znalezieniu pracy.
Pierwszą tego rodzaju organizacją w Polsce, która dostrzegła ogromne zalety telepracy, jest Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. Już od 1992 r. zajmuje się ona systematycznie problemem telepracy wPród niepełnosprawnych.

W ramach swojej działalnoPci fundacja organizuje naukę obsługi sprzętu i oprogramowania, poszukuje zleceń, udziela konsultacji i porad prawnych w zakresie podpisywania umów o pracę, pomaga w wyposażeniu w sprzęt. Prowadzi także witrynę internetową poPwięconą zagadnieniu telepracy: www.idn.org.pl/fpmiinr. Rok 1996 był przełomowym dla fundacji , kiedy to zadecydowano o powołaniu do życia węzła Internetu dla Niepełnosprawnych (wszelkie informacje na temat powstania IdN i wszystko, co dotyczy związanej z tym węzłem działalnoPci, można znaleĽć pod adresem: www.idn.org.pl). Fundacja podejmuje również próby organizowania lokalnych Prodowisk osób niepełnosprawnych ruchowo, które tworzyłyby lokalne komórki IdN. Są już pierwsze sukcesy. W należącym do Fundacji, Komputerowym Laboratorium Inwalidów Ruchu powstała z inicjatywy oddolnej -Kawiarenka Internetowa EPEA, która integruje Prodowisko osób już przygotowanych do telepracy, podejmujących ją i przygotowujących do niej następnych podopiecznych Fundacji. DziałalnoPć fu
ndacji wspiera wiele firm i organizacji, do których należą m.in. Fundacja Batorego, Telekomunikacja Polska SA, Microsoft, IBM, Karma, TCH, Cisco, Solidex.

W Lublinie działa również, współpracująca z Fundacją Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo - Fundacja Fuga Mundi. O przybliżenie informacji na temat działania samej fundacji, jak i zagadnień związanych z telepracą niepełnosprawnych poprosiłem Pana Marka Piaseckego, Prezesa Zarządu Fundacji Fuga Mundi:

- Proszę powiedzieć w kilku słowach czym się Pan zajmuje i na czym polega Pańska praca?
M.P.: Jestem Prezesem Fundacji Fuga Mundi. Jest to organizacja pozarządowa typu non - profit. Głównym celem statutowym naszej Fundacji jest kompleksowa rehabilitacja osób niepełnosprawnych i pomoc ich rodzinom. Nasze działania zmierzają do przejmowania standardów Unii Europejskiej stosowanych wobec tej grupy osób. W zasadzie każde z tych zdań mógłbym rozwinąć, odpowiadając na Pana pytanie. Generalnie, moja praca polega na zarządzaniu Fundacją w taki sposób, żeby w tych trudnych czasach dla sektora pozarządowego w Polsce nasza organizacja osiągała swoje cele i rozwijała się w swojej działalnoPci.

- Od jak dawna zjawisko telepracy w Polsce i na Pwiecie umożliwia zatrudnianie osób niepełnosprawnych?
M.P.: Sytuacja w Polsce wygląda nieco inaczej niż na Pwiecie. Pierwsze, opisywane w literaturze programy telepracy dla osób niepełnosprawnych sięgają lat 80.
W 1982 r. American Express rozpoczął program telepracy "Project Homebond", który był przeznaczony dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W drugiej połowie lat 90. spore Prodki z Europejskiego Funduszu Socjalnego na programy telepracy osób niepełnosprawnych wyasygnowała Unia Europejskaw ramach programu Zatrudnienie - Horyzont. Natomiast w Polsce pierwsze próby zatrudnienia osób niepełnosprawnych w systemie pracy zdalnej datują się na połowę lat 90. Obecnie trwają prace nad pilotażowym programem telepracy dla osób niepełnosprawnych w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Mówimy o próbach zorganizowanych, w formie programu czy celowego działania w tym zakresie. OczywiPcie, pojedyncze przykłady zatrudniania osób niepełnosprawnych w systemie pracy zdalnej zdarzały się dużo wczePniej.

- W jaki sposób Pańska fundacja przyczynia się do pomocy w znalezieniu pracy osobom niepełnosprawnym, jak się to odbywa?
M.P.: W naszej Fundacji kładziemy główny akcent na działalnoPć szkoleniową, która ma na celu podniesienie kwalifikacji osób niepełnosprawnych. Wydaje się, że podstawowym problemem w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w systemie telepracy nie jest niepełnosprawnoPć i szereg negatywnych stereotypów i postaw związanych z zatrudnianiem tej grupy osób, ale posiadane kwalifikacje i kompetencje informatyczne. Telepraca znosi ograniczenia związane z mobilnoPcią i czasem pracy. Telepracę można wykonywać wszędzie i o każdej porze. Ta cecha telepracy umożliwia takie zorganizowanie procesu pracy, które eliminuje niepełnosprawnoPć. Brak kwalifikacji i umiejętnoPci jest główną barierą. Z uwagi na niski poziom wykształcenia populacji osób niepełnosprawnych, najwięcej do zrobienia jest właPnie w obszarze kwalifikacji i kompetencji. W ten sposób próbujemy pomóc osobom niepełnosprawnym. Chociaż również udaje się nam kojarzyć pracodawców i niepełnosprawnych pracobiorców. Osoby niepełnosprawne są zatrudniane w formie pracy zda
lnej. Mamy w tym zakresie konkretne i pozytywne przykłady.

- Jak osoby niepełnosprawne podchodzą do tego zjawiska? Czy duże jest zainteresowanie tą formą pracy z ich strony, czy chętnie się dokształcają, aby mogły zostać telepracownikami?
M.P.: Wirtualny Pwiat komputerów fascynuje. Obserwuję duże zainteresowanie komputerami wPród osób niepełnosprawnych. Prowadzimy pracownię internetową w centrum Lublina. Przychodzi tam sporo osób, przychodzi ich coraz więcej. Bywa, że są tacy "maniacy" komputerowi, którzy potrafią przesiedzieć cały dzień przed szklanym ekranem. Raz spotkałem się z uwagą, że "to jest mój drugi dom". Jestem z wykształcenia psychologiem i wiem, że taka postawa ociera się o uzależnienie. Mówi się o "siecioholizmie". Chcę przez to powiedzieć, że podejPcie do komputerów jest entuzjastyczne. Natomiast co do pracy i telepracy w szczególnoPci. Otóż problem jest złożony. Rynek pracy w dziedzinie teleinformatycznej jest niezwykle konkurencyjny. WskaĽnik bezrobocia w Polsce kształtuje się w granicach 14%. WPród osób niepełnosprawnych jest on jeszcze wyższy o kilka punktów procentowych. Osoby niepełnosprawne posiadają niski poziom wykształcenia. Wszystko to składa się na ich bardzo trudną sytuację na rynku pracy. Brakuje wykształconej kad
ry,
a osoby niepełnosprawne podejmujące pracę w systemie pracy zdalnej zwykle są zatrudniane na kiepskich warunkach. OczywiPcie chętnie podchodzą do wszelkiego rodzaju szkoleń komputerowych, ale nie jest to właPciwy kierunek. Szkolenia, nawet kilkuset godzinne, mogą przygotować do pracy niskokwalifikowanej i niskopłatnej. Żeby osoby niepełnosprawne znalazły się w lidze zawodów teleinformatycznych (programiPci, analitycy komputerów), muszą po prostu kształcić się w powszechnym systemie edukacji, od przedszkola po uniwersytet. Niestety, osoby niepełnosprawne doPwiadczają w tej dziedzinie szeregu barier, począwszy od wadliwego systemu rehabilitacji, a skończywszy na braku dostępu do szkół, liceów i uniwersytetów. Jest to jednak zupełnie inne zagadnienie.

- Czy z Pańską pomocą dużo osób znajduje zatrudnienie?
M.P.: Nasza Fundacja może pochwalić się osiągnięciami w tej dziedzinie. Czy dużo osób?
No cóż, w liczbach bezwzględnych, pewnie nie. Natomiast biorąc po uwagę iloPć zaangażowanych Prodków publicznych, to tak.

- Czy wszyscy niepełnosprawni mogą starać się o pracę w systemie telepracy?
M.P.: Z całą pewnoPcią nie wszyscy. Telepraca nie jest dla każdego. Ten sposób pracy wymaga pewnych kwalifikacji i umiejętnoPci - to jest oczywiste i nie podlega dyskusji. Jeżeli ktoP tych umiejętnoPci nie posiada i nie chce ich posiadać, telepraca nie jest dla niego. Telepraca również nie jest dla osób, które niczym ryby w wodzie czują się wPród innych osób. Telepraca wymaga pewnych predyspozycji psychicznych, związanych z samodyscypliną, rodzajem przedmiotu pracy (praca z danymi) czy pracą samodzielną. Muszą to być osoby nonkonformistyczne, jeżeli chodzi o proces pracy, a rygorystyczne, jeżeli chodzi o efekty pracy. W przypadku osób niepełnosprawnych, dochodzi jeszcze jedno ograniczenie. Telepraca nie może negatywnie wpływać na stan zdrowia osoby niepełnosprawnej. Telepraca nie może pogarszać stanu niepełnosprawnoPci. Taka osoba nie może mieć przeciwwskazań lekarskich do podjęcia tego typu zatrudnienia.
O tym rozstrzyga lekarz medycyny pracy.

- Jak dużą grupę osób z ogólnej grupy telepracowników stanowią osoby niepełnosprawne?
M.P.: OdpowiedĽ na to pytanie nie jest prosta. W zasadzie nie natknąłem się na systematyczne badania zjawiska telepracy w Polsce. Raport Unii Europejskiej z 1999 r. mówi, że trudno oszacować liczbę Polaków, pracujących w systemie pracy zdalnej albo z powodu problemów definicyjnych (kto jest telepracownikiem) albo z powodu utajnienia danych. Według innych danych, obecnie pracę w domu wykonuje tylko 2% Polaków, w tym aż 9% stanowią osoby w wieku 18-24 lat. NajczęPciej prowadzą oni własne firmy lub pracują dla pracodawcy z sektora prywatnego. Nie ma zatem dokładnych danych statystycznych w tym zakresie, przynajmniej ja ich nie znam. Nie istnieją dane nt. zatrudnienia osób niepełnosprawnych s systemie telepracy.

- W jakich zawodach najczęPciej otrzymują zatrudnienie?
M.P.: Spotkałem się z opiniami, że najczęPciej są to zawody niskokwalifikowane i niskopłatne. Dotyczy to wprowadzania danych, przepisywania, pracy z bazami danych w agencjach informacyjnych. Potrzebne są badania na ten temat.

- Czy pracodawcy chętnie zgadzają się na zatrudnienie niepełnosprawnego telepracownika, czym to jest uwarunkowane?
M.P.: Z osobistych rozmów z pracodawcami wynika, że niepełnosprawnoPć nie ma żadnego znaczenia w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Liczą się kwalifikacje i umiejętnoPci. Trochę inny obraz wyłania się z badań i obiektywnych wskaĽników na rynku pracy. Ciągle istnieją obawy pracodawców o to, czy osoby niepełnosprawne będą równie efektywnie pracować, czy nie będą chodzić na częste zwolnienia lekarskie, czy niepełnosprawnoPć nie wpłynie negatywnie na proces pracy i inne. W publikacji Unii Europejskiej "The Ability to Work" z 1999 r. podkrePla się, że to właPnie na te obawy trzeba odpowiedzieć, żeby zwiększyć zatrudnienie osób niepełnosprawnych. WskaĽnik aktywnoPci zawodowej wPród osób niepełnosprawnych wynosi blisko 20%, podczas gdy w ogólnej populacji - około 58%. W praktyce oznacza to, że na dziesięć osób niepełnosprawnych w wieku aktywnoPci zawodowej pracują zaledwie dwie osoby.

- Czy w regionie lubelskim wielu pracodawców deklaruje chęć zatrudnienia pracownika w systemie telepracy?
M.P.: Nie posiadam danych na ten temat. Warto by zrobić badania na ten temat.

- Z jakimi innymi fundacjami Państwo współpracują i na czym ta współpraca polega?
M.P.: Współpracujemy z Fundacją Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo z Warszawy, Fundacją Pomocy Osobom Chorym na Zanik MięPni ze Szczecina i Fundacją im. Stefana Batorego z Warszawy. Z dwiema pierwszymi Fundacjami współpracujemy merytorycznie, tj. np. z Fundacją Matematyków współtworzymy Regionalny Serwis Internetu dla Niepełnosprawnych (http://lublin.idn.org.pl/), a z Fundacją ze Szczecina wdrażamy programy "Infostrada bez Barier" i "Asystent Osoby Niepełnosprawnej". Natomiast Fundacja Batorego wspiera finansowo naszą działalnoPć.

- Jak Pan sądzi, czy telepraca będzie w przyszłoPci zjawiskiem coraz bardziej powszechnym wPród osób niepełnosprawnych?
M.P.: Mam taką nadzieję. Faktycznie, praca uwolniona od ograniczeń miejsca i czasu pracy jest ogromną szansą dla osób niepełnosprawnych. W krajach wysoko rozwiniętych, początkowy optymizm, związany z rozwojem telepracy, nie znalazł pokrycia w rzeczywistoPci. System pracy zdalnej obiecywał rozwiązanie szeregu problemów, które dotyczyły transportu, zanieczyszczenia Prodowiska i pogodzeniem życia rodzinnego i zawodowego. Tak się nie stało. Pewnie podobny scenariusz wystąpi w przypadku telepracy osób niepełnosprawnych. Początkowy optymizm zostanie zweryfikowany przez życie. Uważam, że telepraca jest ogromnym wyzwaniem i szansą, ale nie można tą formą pracy zastępować normalnego zatrudnienia na rynku pracy. Telepraca bowiem nie może być narzędziem izolacji społecznej osób niepełnosprawnych i szufladkowania ich w jednym sposobie wykonywania pracy. Bo wtedy telepraca z szansy zmieni się w zagrożenie. A tego chyba nikt Pwiadomie nie chce.

Wywiadu udzielił:
Marek Piasecki
Prezes Zarządu Fundacja Fuga Mundi
http://www.ffm.lublin.pl/

  powrót
Projekt dofinansowany przez
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczościwww.parp.gov.pl
Czy uważasz, że powstanie tego serwisu było dobrym pomysłem?
 tak
 nie
 nie wiemZobacz wyniki

Czy portal się podoba?
 Tak
 Nie
 Nie mam zdaniaZobacz wyniki

Czy portal BezBarier.pl powinien mieć zasięg ogólnopolski?
 Tak
 Nie
 Nie wiemZobacz wyniki

O portalu  |   Forum   |   Dla pracowników  |   Dla pracodawców  |   Organizacje  |   Administracja  |   Polityka prywatności  |   Home  |  
© BTC Sp. z o.o., 2003-2008, Wszelkie prawa zastrzeżone.